ATRUNA. Šī lapa paredzēta tikai plašas sabiedrības locekļiem Latvijā.

Šajā vietnē sniegtā informācija ir paredzēta sabiedrības locekļiem Latvijā vispārējai informācijai un izglītošanai, un tā nav paredzēta ārsta vai cita kvalificēta veselības aprūpes speciālista sniegto padomu aizstāšanai.

Informācija par NuvaxovidTM
COVID-19 vakcīnu (rekombinanta, ar adjuvantu) (arī zināma kā
NVX-CoV2373)

NuvaxovidTM COVID-19 vakcīnai (rekombinantai, ar adjuvantu) ir piešķirta reģistrācijas apliecība ar nosacījumiem aktīvai imunizācijai, lai novērstu SARS-CoV-2 izraisītu COVID-19 personām, kuras sasniegušas 12 gadu vecumu.

Svarīga informācija

Lai iegūtu vairāk informācijas par NuvaxovidTM COVID-19 vakcīnu (rekombinanta, ar adjuvantu), lejupielādējiet lietošanas instrukciju.

Ziņot par iespējamu blakusparādību

Ja raizējaties par jebkādām iespējamām blakusparādībām, konsultējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz jebkurām iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas lietošanas instrukcijā.

Gan Jūs, gan Jūsu veselības aprūpes speciālists varat ziņot par jebkurām iespējamām blakusparādībām, izmantojot Latvijas nacionālo ziņošanas sistēmu.

Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15
Rīga, LV 1003
Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Sazināties ar mums

+371 80 200 222
No 09.00–17.00
No pirmdienas līdz piektdienai